Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Chính Sách Chung Về Quyền Riêng Tư

Thông báo về quyền riêng tư này mô tả cách Brother Industries, Ltd., một công ty được thành lập và có trụ sở tại Nhật Bản với địa chỉ 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Nhật Bản ('chúng tôi') thu thập và xử lý thông tin cá nhân về quý vị, cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin này và các quyền của quý vị với thông tin này.

Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi thu thập hoặc xử lý. Thông tin cá nhân là thông tin, hoặc kết hợp các thông tin có nhiều khả năng tiết lộ danh tính của quý vị.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi hoạt động trên toàn cầu trực tiếp hoặc thông qua các công ty con của mình ('các công ty thuộc Brother Group'). Các công ty thuộc Brother Group có thông báo về quyền riêng tư của riêng mình, và tùy thuộc vào địa điểm họ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của quý vị, thông báo về quyền riêng tư tương ứng của họ sẽ được áp dụng.

Brother International Europe, Ltd., một công ty được thành lập và có trụ sở tại Vương Quốc Anh với địa chỉ Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, Vương Quốc Anh ('BIE'), là đại diện của chúng tôi tại Liên Minh Châu Âu.

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI SỬ DỤNG

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân về quý vị từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông tin mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ quý vị (ví dụ: nếu quý vị là khách hàng, chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp khi quý vị đăng ký các sản phẩm của Brother, nếu quý vị là đối tác kinh doanh, chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp khi quý vị liên hệ với chúng tôi và/hoặc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi), thông tin mà chúng tôi thu thập từ các công ty thuộc Brother Group và thông tin chúng tôi thu thập về quý vị từ các nguồn khác, bao gồm các nguồn thương mại có sẵn như cơ sở dữ liệu công cộng (khi được pháp luật cho phép).

Chúng tôi có thể phải thu thập một số thông tin cá nhân nhất định về quý vị theo yêu cầu của pháp luật hoặc do mối quan hệ hợp đồng mà chúng tôi có với quý vị. Việc không cung cấp những thông tin đó có thể ngăn cản hoặc làm trì hoãn việc đáp ứng các nghĩa vụ này.

1.1 Thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ quý vị

Các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ quý vị bao gồm những thông tin sau:

 1. thông tin chi tiết cá nhân (ví dụ: tên, ngày sinh, chức vụ công việc);
 2. thông tin liên lạc chi tiết (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thư tín hoặc số điện thoại di động);
 3. thông tin chi tiết về thanh toán và giao dịch;
 4. số sê-ri của các sản phẩm của Brother (con số này sẽ xác định danh tính của quý vị sau khi quý vị đăng ký sản phẩm Brother của quý vị với chúng tôi) nếu quý vị là khách hàng;
 5. địa chỉ IP và ký hiệu nhận dạng MAC (khi quý vị truy cập các trang web của chúng tôi và các dịch vụ trực tuyến khác).

1.2 Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác:

Dưới đây là ví dụ về các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ các nguồn khác:

 1. thông tin chi tiết cá nhân (ví dụ: tên, ngày sinh, chức vụ công việc, thông tin tín dụng);
 2. thông tin liên lạc chi tiết (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thư tín hoặc số điện thoại di động);

1.3 Thông tin khác về quý vị mà chúng tôi sử dụng

Bao gồm thông tin được tạo như hồ sơ, lịch sử mối quan hệ của chúng tôi với quý vị, v.v...

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ VÀ CƠ SỞ CỦA VIỆC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÓ

Nếu quý vị là khách hàng, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để:

 1. đảm bảo rằng các hồ sơ của chúng tôi được lưu trữ chính xác và cập nhật;
 2. tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải thực hiện;
 3. kiểm tra và duy trì kiểm soát chất lượng;
 4. thực hiện phân tích hàng tồn kho của chúng tôi, đảm bảo hoạt động chính xác của công tác hậu cần và kiểm tra hàng tồn kho;
 5. cung cấp cho quý vị dịch vụ khách hàng, hỗ trợ hậu mãi và cập nhật phần mềm;
 6. giao sản phẩm cho quý vị;
 7. thu hồi sản phẩm.

Nếu quý vị là đối tác kinh doanh, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để:

 1. kiểm tra thông tin về quý vị trước khi tiến hành xúc tiến hoạt động với quý vị như một đối tác kinh doanh;
 2. liên hệ với quý vị khi có câu hỏi và thu thập thông tin khác về các dịch vụ mà quý vị cung cấp;
 3. đảm bảo rằng các hồ sơ của chúng tôi được lưu trữ chính xác và cập nhật về địa điểm mà quý vị, nhân viên và các bên ký hợp đồng của quý vị làm việc tại cơ sở của chúng tôi;
 4. thanh toán hóa đơn;
 5. tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải thực hiện.

Chúng tôi phải có cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Trong hầu hết các trường hợp, cơ sở pháp lý đó sẽ là một trong những điều sau:

 1. để đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với quý vị. Nếu quý vị là khách hàng, các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với quý vị bao gồm gửi hàng cho quý vị, cung cấp dịch vụ khách hàng, hỗ trợ hậu mãi, cập nhật phần mềm và thu hồi sản phẩm khi cần thiết. Nếu quý vị là đối tác kinh doanh, các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với quý vị bao gồm thanh toán hóa đơn chính xác và đảm bảo rằng quý vị có thể ra vào các cơ sở của chúng tôi khi cần thiết;
 2. để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với quý vị, ví dụ các nghĩa vụ về sức khỏe và an toàn khi quý vị ở trong cơ sở của chúng tôi, hoặc với bên thứ ba (ví dụ: cơ quan quản lý thuế); và
 3. để đáp ứng các lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Nếu quý vị là khách hàng, ví dụ về các lợi ích hợp pháp của chúng tôi bao gồm duy trì kiểm soát chất lượng và hậu cần, thực hiện phân tích phát triển sản phẩm và nghiên cứu thị trường, kiểm tra hàng tồn kho và đảm bảo rằng các hồ sơ của chúng tôi được lưu trữ cập nhật và chính xác. Nếu quý vị là đối tác kinh doanh, ví dụ về các lợi ích hợp pháp của chúng tôi bao gồm đảm bảo rằng các dịch vụ mà quý vị cung cấp phù hợp với nhu cầu của chúng tôi, các dịch vụ của quý vị hoạt động hiệu quả với hệ thống của chúng tôi, các phàn nàn hay quan ngại được chuyển đến quý vị nhanh chóng, và các hồ sơ của chúng tôi cập nhật và chính xác.

3. CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Quý vị có một số quyền nhất định về thông tin cá nhân của quý vị, theo pháp luật địa phương. Bao gồm các quyền sau:

 • truy cập thông tin cá nhân của quý vị;
 • chỉnh sửa thông tin về quý vị mà chúng tôi lưu giữ;
 • xóa thông tin cá nhân của quý vị;
 • giới hạn việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị;
 • phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị;
 • nhận thông tin cá nhân của quý vị dưới định dạng điện tử có thể sử dụng và chuyển thông tin đó cho bên thứ ba (quyền gửi dữ liệu); và
 • khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của quý vị.

Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với chúng tôi để cập nhật hoặc sửa thông tin của quý vị nếu có thay đổi hoặc nếu thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi lưu giữ là không chính xác.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ có thể yêu cầu thêm thông tin từ quý vị để đáp ứng các yêu cầu của quý vị.

Nếu quý vị muốn thảo luận hoặc thực hiện các quyền như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết dưới đây.

4. CÁC QUYẾT ĐỊNH TỰ ĐỘNG VỀ QUÝ VỊ

Chúng tôi cũng có thể đưa ra các quyết định tự động về quý vị dựa trên thông tin cá nhân của quý vị trong những trường hợp sau:

 • Nếu quý vị là khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tự động để chọn các đề nghị, khuyến mãi hoặc khuyến nghị cá nhân hóa và gửi cho quý vị dựa trên lịch sử mua sắm, lịch sử duyệt web và/hoặc sử dụng sản phẩm Brother của quý vị;
 • Theo các yêu cầu và hạn chế pháp lý của địa phương, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để phản đối việc chúng tôi đưa ra quyết định tự động.

Khi chúng tôi áp dụng việc đưa ra quyết định tự động liên quan đến lập hồ sơ dựa trên thông tin cá nhân của quý vị để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp riêng cho quý vị thông tin về logic liên quan và mọi tác động của các quyết định tự động và xin phép quý vị chấp thuận.

5. CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba trong những trường hợp sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ trên đám mây. Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ trên đám mây như Microsoft và Amazon để lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị trên đám mây.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh. Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh để gửi bản tin và email tiếp thị, email hỗ trợ và dịch vụ nhắn tin, cung cấp các dịch vụ phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán bảo mật và hoàn thành các đơn hàng.
 • Các công ty thuộc Brother Group do Brother Industries, Ltd sở hữu, do đó chúng tôi làm việc chặt chẽ với các doanh nghiệp và công ty khác nằm trong hệ thống Brother Group. Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin nhất định về số sê-ri sử dụng, lịch sử mua hàng và tìm kiếm của khách hàng, và các câu hỏi hoặc quan ngại của khách hàng với Brother Industries, Ltd và các công ty thuộc Brother Group khác vì mục đích tiếp thị, báo cáo nội bộ và phản hồi các câu hỏi hoặc quan ngại của khách hàng.
 • Các cơ quan thực thi pháp luật, tòa án, cơ quan quản lý, cơ quan chính quyền. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với những bên mà chúng tôi cho là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định, hay để bảo vệ các quyền của chúng tôi hoặc các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Người mua tài sản. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bất kỳ bên thứ ba nào mua hoặc nhận chuyển giao tất cả hay một phần đáng kể các tài sản và việc kinh doanh của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện việc mua bán hoặc chuyển giao như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng cơ quan mà chúng tôi chuyển giao thông tin cá nhân của quý vị sẽ sử dụng thông tin đó theo cách phù hợp với Thông Báo về Quyền Riêng Tư này.

6. BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo mức bảo mật phù hợp với thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý. Các biện pháp này nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch và bảo mật liên tục của thông tin cá nhân. Chúng tôi đánh giá các biện pháp này thường xuyên để đảm bảo việc bảo mật quy trình xử lý.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị miễn là chúng tôi vẫn có quan hệ với quý vị. Khi quyết định sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị trong bao lâu sau khi mối quan hệ của chúng tôi với quý vị kết thúc, chúng tôi sẽ cân nhắc các nghĩa vụ pháp lý của mình và kỳ vọng của cơ quan quản lý. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ hồ sơ để điều tra hoặc biện hộ cho các khiếu nại pháp lý có thể có.

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị theo chính sách lưu trữ dữ liệu của chúng tôi, trong đó nêu các giai đoạn lưu trữ hồ sơ mà luật pháp hiện hành yêu cầu hoặc cho phép.

7. SỬ DỤNG GOOGLE ANALYTICS

Chúng tôi sử dụng Google Analytics, các dịch vụ phân tích trang web do Google LLC (“Google”) cung cấp để theo dõi và quản lý cách quý vị sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thực hiện Google Analytics Demographics and Interest Reporting (Báo Cáo Thông Tin Nhân Khẩu và Sở Thích của Google Analytics), một tính năng của Google Analytics Advertising để giúp chúng tôi hiểu thông tin nhân khẩu và sở thích của người dùng trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách Google xử lý thông tin của quý vị, vui lòng xem <www.google.com/policies/privacy/partners/>.

Nếu quý vị muốn ngăn không cho Google Analytics thu thập và xử lý dữ liệu của quý vị, quý vị có thể không tham gia Google Analytics bằng cách tải về và cài đặt Google Analytics’ Opt-out Add-on <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/>.

8. TRUYỀN DỮ LIỆU QUỐC TẾ

Vui lòng lưu ý rằng Brother Industries Ltd. nằm tại Nhật Bản, do đó thông tin cá nhân của quý vị sẽ được gửi, lưu trữ và xử lý tại Nhật Bản và Nhật Bản hiện được coi là đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ cho thông tin cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu của Liên Minh Châu Âu. Ngoài ra, chúng tôi có thể làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong khi lưu trữ hoặc xử lý thông tin cá nhân của quý vị, ví dụ: thông tin cá nhân của quý vị có thể được các nhà cung cấp dịch vụ trên đám mây của chúng tôi ưu trữ trên đám mây và họ có thể giữ thông tin cá nhân của quý vị ở các địa điểm bên ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, mà không cung cấp mức độ bảo vệ đầy đủ.

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp (như các cam kết hợp đồng) theo yêu cầu pháp lý hiện hành để đảm bảo dữ liệu của quý vị được bảo vệ đầy đủ. Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới.

9. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Brother Industries, Ltd. là đơn vị kiểm soát chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào về cách thông tin cá nhân của quý vị được sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng, tùy thuộc vào tính chất của yêu cầu hay thắc mắc của quý vị, chúng tôi có thể cần xác nhận danh tính của quý vị trước khi xử lý yêu cầu đó.

data.protection@brother.co.jp

10. THAY ĐỔI TRONG THÔNG BÁO NÀY

Quý vị có thể yêu cầu bản sao điện tử của thông báo về quyền riêng tư này từ chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc chi tiết phía trên. Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật thông báo về quyền riêng tư này. Quý vị sẽ biết lần gần đây nhất chúng tôi cập nhật thông báo về quyền riêng tư này là bao giờ vì chúng tôi sẽ ghi ngày chỉnh sửa. Các thay đổi và bổ sung trong thông báo về quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày chúng được niêm yết. Hãy thỉnh thoảng xem thông báo về quyền riêng tư này để biết liệu chúng tôi có thực hiện bất kỳ thay đổi nào về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị hay không.

1 tháng 8, 2019

Chia sẻ trang này

 • TRANG CHỦ
 • Chính Sách Chung Về Quyền Riêng Tư