เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณต้องการค้นดูต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยอมรับ

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไป

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่า Brother Industries, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทตามกฎหมายที่จัดตั้งและตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่ 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 ประเทศญี่ปุ่น (‘เรา’) เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณอย่างไร และเราใช้และปกป้องข้อมูลนี้ รวมถึงสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้อย่างไร

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เราเก็บและประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูล หรือชิ้นส่วนข้อมูลต่างๆ รวมกัน ที่อาจใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ตามสมควร

โปรดทราบว่าเราปฏิบัติงานทั่วโลกทั้งโดยตรงหรือผ่านบริษัทสาขา ('บริษัทใน Brother Group') บริษัทใน Brother Group มีประกาศความเป็นส่วนตัวของตนเองและจะใช้ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นๆ เมื่อบริษัทเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

Brother International Europe, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทตามกฎหมายตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรโดยมีที่อยู่ที่ Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, สหราชอาณาจักร ('BIE') เป็นตัวแทนของเราในสหภาพยุโรป

1. ข้อมูลส่วนตัวที่เราใช้

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณจากแหล่งต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่เราเก็บจากคุณโดยตรง (เช่น หากคุณเป็นลูกค้าเมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Brother หรือหากคุณเป็นคู่ค้าทางธุรกิจเมื่อคุณติดต่อเรา และ/หรือให้บริการแก่เรา) ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบริษัทใน Brother Group และข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บจากแหล่งอื่นๆ รวมถึงแหล่งที่เข้าถึงได้ในเชิงพาณิชย์ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ (ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย)

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือความสัมพันธ์ทางสัญญาใดๆ ที่เรามีร่วมกับคุณ การไม่ให้ข้อมูลนี้อาจทำให้ปฏิบัติตามข้อผูกมัดเหล่านี้ไม่ได้หรือทำได้ล่าช้า

1.1 ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรง

ประเภทของข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรงได้แก่

 1. รายละเอียดส่วนตัว (เช่น ชื่อ วันเกิด ตำแหน่ง)
 2. รายละเอียดติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)
 3. ข้อมูลการชำระเงินและธุรกรรม
 4. หมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ Brother ถ้าคุณเป็นลูกค้า (หมายเลขเหล่านี้จะระบุตัวตนคุณเมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Brother ของคุณกับเราแล้ว)
 5. ที่อยู่ IP และตัวระบุ MAC (ขณะที่คุณเข้าเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่นๆ ของเรา)

1.2 ข้อมูลที่เราเก็บจากแหล่งอื่นๆ

ตัวอย่างข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

 1. รายละเอียดส่วนตัว (เช่น ชื่อ วันเกิด ตำแหน่ง ข้อมูลเครดิต)
 2. รายละเอียดติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

1.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่เราใช้เกี่ยวกับคุณ

รวมถึงข้อมูลที่สร้างขึ้น เช่น ประวัติ ประวัติความสัมพันธ์ของเรากับคุณ ฯลฯ

2. เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไรและด้วยจุดประสงค์อันใด

หากคุณเป็นลูกค้า เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อ

 1. รับรองว่าเราเก็บบันทึกที่ถูกต้องและทันสมัย
 2. ปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายที่มีผลต่อเรา
 3. ตรวจสอบและรักษาการควบคุมคุณภาพ
 4. ดำเนินการวิเคราะห์สต็อกของเรา รับรองว่าการทำงานของโลจิสติกส์ถูกต้องและตรวจสอบสต็อก
 5. ให้บริการลูกค้า การบริการหลังการขาย และการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับคุณ
 6. จัดส่งสินค้าให้คุณ
 7. เรียกคืนสินค้า

หากคุณเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อ

 1. ดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังก่อนร่วมมือกับคุณในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจ
 2. ติดต่อคุณเมื่อมีคำถามหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่คุณส่งมอบ
 3. รับรองว่าเราเก็บบันทึกที่ถูกต้องและทันสมัยเมื่อคุณ พนักงานหรือผู้รับเหมาของคุณทำงานในสถานที่ของเรา
 4. ชำระใบแจ้งหนี้
 5. ปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายที่มีผลต่อเรา

เราต้องมีเหตุผลทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ เหตุผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดตามสัญญาต่อคุณ หากคุณเป็นลูกค้า ข้อผูกมัดตามสัญญาต่อคุณรวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ การให้บริการลูกค้า การบริการหลังการขาย การอัปเดตซอฟต์แวร์ และการเรียกคืนสินค้าเมื่อจำเป็น หากคุณเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ ข้อผูกมัดตามสัญญาต่อคุณรวมถึงการชำระใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้อง และรับรองว่าคุณจะสามารถเข้าสู่สถานที่ของเราได้เมื่อจำเป็น
 2. เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดตามกฎหมายต่อคุณ ยกตัวอย่างเช่น ข้อผูกมัดที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยขณะที่คุณอยู่ในสถานที่ของเรา หรือต่อบุคคลภายนอก (เช่น หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร) และ
 3. เพื่อให้เราได้ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย หากคุณเป็นลูกค้า ตัวอย่างประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราได้แก่ การรักษาการควบคุมคุณภาพและโลจิสติกส์ การดำเนินการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัยตลาด การตรวจสอบสต็อกและรับรองว่าบันทึกของเราทันสมัยและมีความถูกต้องเสมอ หากคุณเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ ตัวอย่างประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราได้แก่ การรับรองว่าบริการที่คุณส่งมอบเหมาะสมกับความต้องการของเรา และบริการของคุณทำงานได้ถูกต้องกับระบบของเรา และการร้องเรียนหรือข้อกังวลใดๆ จะสามารถส่งไปถึงคุณได้ทันที และบันทึกของเราทันสมัยและมีความถูกต้องเสมอ

3. สิทธิ์ของคุณต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิ์บางประการในข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ต่อไปนี้

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • สิทธิ์ในการจำกัดเราในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • สิทธิ์ในการคัดค้านเราในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • สิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้และส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก (สิทธิ์ในการโอนข้อมูลไปยังผู้ประกอบการอื่น) และ
 • สิทธิ์ในการร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลท้องถิ่น

เราส่งเสริมให้คุณติดต่อเราเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของคุณหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่นั้นไม่ถูกต้อง

โปรดทราบว่าเรามีแนวโน้มที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติตามคำขอของคุณ

หากคุณต้องการหารือหรือใช้สิทธิ์ดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง

4. การตัดสินใจที่เกี่ยวกับคุณแบบอัตโนมัติ

เรายังอาจตัดสินใจเกี่ยวกับคุณแบบอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • หากคุณเป็นลูกค้า เพื่อเลือกข้อเสนอ ส่วนลด หรือข้อแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลที่จะส่งไปให้คุณ โดยขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อ ประวัติการท่องเว็บและ/หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ Brother ของคุณ
 • คุณสามารถติดต่อเราเพื่อคัดค้านการใช้หรือการตัดสินใจแบบอัตโนมัติของเราได้ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและข้อจำกัดตามกฎหมายท้องถิ่น

เมื่อเราใช้วิธีตัดสินใจโดยอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับการระบุโปรไฟล์โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้บริการของเรา เราจะส่งมอบข้อมูลแยกต่างหากให้คุณทราบถึงตรรกะและผลกระทบของการตัดสินใจโดยอัตโนมัติและขอคำยินยอมจากคุณ

5. การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลภายนอกในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ เช่น Microsoft และ Amazon เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในระบบคลาวด์
 • ผู้ให้บริการทางธุรกิจ เราร่วมงานกับผู้ให้บริการทางธุรกิจเพื่อส่งจดหมายข่าวและอีเมลการตลาด อีเมลความช่วยเหลือและบริการส่งข้อความ ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลการชำระเงินที่ปลอดภัยและดำเนินการกับคำสั่งซื้อ
 • Brother Industries, Ltd. เป็นเจ้าของบริษัทใน Brother Group เราจึงทำงานร่วมกับธุรกิจและบริษัทอื่นๆ ในเครือ Brother Group อย่างใกล้ชิด เราอาจแบ่งปันข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้หมายเลขรหัส ประวัติการซื้อและการค้นดู และคำถามหรือข้อกังวลของลูกค้าเกี่ยวกับ Brother Industries, Ltd. และบริษัทอื่นๆ ใน Brother Group เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด การรายงานภายใน และการตอบคำถามหรือข้อกังวลของลูกค้า
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานรัฐบาล เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับหน่วยงานเหล่านี้หากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเราหรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใดๆ โดยประการอื่น
 • ผู้ซื้อสินทรัพย์ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ ที่ซื้อหรือที่เราได้โอนสินทรัพย์และธุรกิจทั้งหมดหรือในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ หากมีการการขายหรือการโอนเช่นนี้เกิดขึ้น เราจะพยายามตามสมควรเพื่อรับรองว่านิติบุคคลที่เราโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณให้นั้นจะใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

6. ความปลอดภัยของข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล

เราใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรเพื่อรับรองระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนตัวที่เราประมวลผล มาตรการเหล่านี้มีเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวจะมีความถูกต้องสมบูรณ์และจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างต่อเนื่อง เราประเมินมาตรการเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลจะมีความปลอดภัย

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ตราบเท่าที่เรายังมีความสัมพันธ์กับคุณ เมื่อเราพิจารณาว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าใดหลังจากความสัมพันธ์ของเรากับคุณสิ้นสุด เราจะพิจารณาจากข้อผูกมัดตามกฎหมายและความคาดหวังจากหน่วยงานกำกับดูแล เรายังอาจเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อการตรวจสอบหรือต่อสู้กับข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูลของเราซึ่งกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นหรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. การใช้งาน Google Analytics

เราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google LLC (“Google”) เพื่อติดตามและสอดส่องว่าคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เรายังอาจใช้การรายงานข้อมูลทางประชากรศาสตร์และความสนใจของ Google Analytics ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของการโฆษณาของ Google Analytics เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลทางประชากรศาสตร์และความสนใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google จัดการข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ <www.google.com/policies/privacy/partners/>

หากคุณต้องการจะยับยั้งไม่ให้ Google Analytics เก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกไม่ใช้งาน Google Analytics ได้โดยดาวน์โหลดและติดตั้งส่วนเสริมเลือกไม่ใช้งาน Google Analytics <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/>

8. การถ่ายโอนข้อมูลนานาชาติ

โปรดทราบว่า Brother Industries, Ltd. ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกส่งไปยัง จัดเก็บ และประมวลผลในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันถือว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่เหมาะสมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป นอกจากนั้น เรายังอาจร่วมมือกับผู้ให้บริการภายนอกในขณะที่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์โดยผู้ให้บริการระบบคลาวด์ของเราและผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานที่ต่างๆ ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งไม่มีระดับความคุ้มครองที่เพียงพอ

เราได้ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม (เช่น ข้อผูกพันตามสัญญา) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการคุ้มครองที่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่เราใช้ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง

9. ติดต่อเรา

Brother Industries, Ltd. เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บและประมวลผล หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเราที่อีเมลที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนเราประมวลผล โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอหรือคำถามของคุณ

data.protection@brother.co.jp

10. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

คุณสามารถขอประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับดิจิทัลนี้จากเราได้ตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ คุณยังสามารถดูได้ว่าเราปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด เนื่องจากเราจะระบุวันที่แก้ไขไว้ด้วย การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลจากวันที่มีการโพสต์ประกาศ โปรดตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อดูว่าเราได้ทำการแก้ไขใดๆ ต่อวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือไม่

1 สิงหาคม 2019

แชร์หน้าเว็บนี้

 • หน้าแรก
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไป