Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Các Điều Khoản và Điều Kiện

Chính Sách Chung Về Quyền Riêng Tư

Trang web Brother World Wide Web Site <https://global.brother/en> này do Brother Industries, Ltd., Nhật Bản ("Brother") cung cấp và chỉ có thể được sử dụng cho mục đích thông tin. Bằng cách sử dụng những Trang web này hoặc tải tài liệu về từ các Trang web này, quý vị đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu quý vị không đồng ý tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không sử dụng những Trang web này hoặc tải tài liệu về từ các Trang web này.
Các Trang Web này có đường dẫn đến những trang web do các chi nhánh của Brother điều hành. Việc sử dụng những trang web đó phải tuân thủ các điều khoản sử dụng cụ thể của trang web đó. Ngoài ra, quý vị có thể được yêu cầu đồng ý với các điều khoản và điều kiện khác (bao gồm nhưng không chỉ gồm "Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối") khi quý vị tải về các nội dung nhất định mà các điều khoản và điều kiện này sẽ áp dụng để tránh nghi ngờ và trong trường hợp có thể xảy ra mâu thuẫn.

1.Sử Dụng Tài Liệu

Brother hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho Brother sẽ bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (các quyền có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật thiết kế, luật thương hiệu và luật sở hữu trí tuệ khác) liên quan đến bất kỳ tài liệu, chương trình, phim ảnh, hoạt hình, bài viết, bài báo, bản phác thảo, bản vẽ, phần mềm, cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu, logo và các tài liệu khác có sẵn trên các Trang Web này ("Thông Tin"). Ngoại trừ việc quý vị có thể sử dụng cho mục đích cá nhân các Thông tin có sẵn trên những Trang Web này cũng như các quyền được đảm bảo theo luật bắt buộc, NGHIÊM CẤM QUÝ VỊ SAO CHÉP, PHÂN PHÁT, SỬA ĐỔI, TRƯNG BÀY, NIÊM YẾT, CHUYỂN GIAO CÔNG KHAI HOẶC TẠO RA CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH TỪ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO, TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HAY PHƯƠNG TIỆN NÀO, KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP TRƯỚC BẰNG VĂN BẢN CỦA (CÁC) CHỦ SỞ HỮU QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

2.Tuyên Bố Khước Từ

MẶC DÙ BROTHER THỰC HIỆN CÁC NỖ LỰC TỐT NHẤT CỦA MÌNH ĐỂ ĐƯA THÔNG TIN CHÍNH XÁC VÀ CẬP NHẬT LÊN NHỮNG TRANG WEB NÀY, BROTHER KHÔNG BIỂU HIỆN HAY ÁM CHỈ SỰ ĐẢM BẢO HAY TUYÊN BỐ CHO TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC PHÙ HỢP CỦA NHỮNG THÔNG TIN ĐÓ (BAO GỒM SỰ ĐẢM BẢO HAY TUYÊN BỐ RẰNG MỘT THÔNG TIN CỤ THỂ NÀO ĐÓ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỦA QUÝ VỊ HAY THÔNG TIN ĐÓ KHÔNG BỊ LỖI HAY CÓ VI-RÚT MÁY TÍNH). BROTHER KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO CÁC LỖI HAY THIẾU SÓT TRONG THÔNG TIN CÓ TRÊN NHỮNG TRANG WEB NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BROTHER KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SỰ XÂM PHẠM, MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GỒM HỎNG MÁY TÍNH CÁ NHÂN, MẤT DỮ LIỆU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT CƠ HỘI KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN VIỆC KINH DOANH HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, VÔ TÌNH, NGHIÊM TRỌNG, CHÍNH XÁC HOẶC HỆ QUẢ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO DO VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN NHỮNG TRANG WEB NÀY, VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG THÔNG TIN LẤY TỪ CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT VỚI NHỮNG TRANG WEB NÀY, HOẶC VIỆC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG NHỮNG TRANG WEB NÀY HAY CÁC TRANG WEB KHÁC LIÊN KẾT VỚI NHỮNG TRANG WEB NÀY. VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG THÔNG TIN TRÊN NHỮNG TRANG WEB NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC CHỈNH SỬA HOẶC XÓA MÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO TRƯỚC.

3.Đường Dẫn đến Các Trang Web Khác

Bất kỳ trang web nào của các bên thứ ba liên kết đến hoặc từ Trang Web này đều không nằm dưới sự kiểm soát của Brother và Brother không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết nào như vậy. Brother cung cấp cho quý vị những đường dẫn đó chỉ để thuận tiện cho quý vị, và việc bao gồm đường dẫn đến một trang web không thể hiện sự công nhận của Brother với trang web đó.

4.Bảo Vệ Quyền Riêng Tư

Brother tôn trọng quyền riêng tư của quý vị. Khi chúng tôi thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và tuân thủ Chính Sách Chung Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Vì Trang Web này có thể chứa các đường dẫn của bên thứ ba, Brother sẽ không chịu trách nhiệm về cách thông tin cá nhân của quý vị có thể được sử dụng khi truy cập các trang web được liên kết này.

5.Sử Dụng Cookie

Cookie là một tệp văn bản mà một trang web chuyển vào đĩa cứng máy tính của quý vị để trang web có thể nhớ quý vị là ai. Cookie chỉ ghi lại các khu vực của một trang web mà máy tính của quý vị truy cập và thời gian truy cập.

Trang Web này sử dụng hai loại cookie sau:

  • Cookie Theo Phiên - đây là những cookie tạm thời ở trên máy tính của quý vị cho đến khi quý vị rời khỏi các Trang Web và cho phép quý vị mang thông tin theo trên các trang của các trang web mà không phải nhập lại thông tin, tất cả thông tin đã nhập sẽ bị xóa ngay lập tức.
  • Cookie Bền Vững - những cookie này vẫn sẽ ở trong máy tính của quý vị sau khi quý vị rời khỏi các Trang Web và thông tin sẽ được giữ lại để quý vị sử dụng trong tương lai.

Quý vị sẽ được yêu cầu chấp nhận hoặc từ chối cookie và quý vị có thể làm việc này bằng cách chỉnh sửa cài đặt trong trình duyệt của quý vị. Nếu quý vị muốn làm việc này, vui lòng xem bảng chọn trợ giúp trong trình duyệt của quý vị. Tuy nhiên, quý vị có thể sẽ không sử dụng được tất cả các tính năng tương tác trên các Trang Web của chúng tôi nếu tắt cookie.

6.Thương Hiệu

BROTHER, tên các sản phẩm và tên các dịch vụ của Brother là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Brother Industries, Ltd. Nghiêm cấm sử dụng logo “brother” khi không có sự ủy quyền trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền. Tên công ty và tên sản phẩm khác trên những Trang Web này thường là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của từng công ty tương ứng.

Logo "brother":

Brother logo without corporate message Brother logo with corporate message

7.TUYÊN BỐ CẨN TRỌNG VỀ CÁC TUYÊN BỐ LIÊN QUAN ĐẾN TƯƠNG LAI

Trang Web này có các tuyên bố liên quan đến tương lai về Công Ty, bao gồm việc kinh doanh, mục tiêu, kế hoạch, dự báo, tài sản, nợ và tiềm năng tương lai của Công Ty. Có thể xác định "các tuyên bố liên quan đến tương lai" thông qua việc sử dụng các từ "mong đợi", "dự định", "có kế hoạch", "tin tưởng", "dự án", "ước tính", "lập kế hoạch", "dự kiến", "có thể", "sẽ" hoặc các từ hay cụm từ tương tự về tương lai hay có tính chất liên quan đến tương lai. Các tuyên bố liên quan đến tương lai giải quyết những vấn đề về rủi ro, không chắc chắn và giả định. Theo đó, có một số yếu tố và giả định quan trọng nhất định có thể khiến kết quả hoặc kết quả thực tế của chúng tôi có khác biệt lớn với những yếu tố được nêu trong tuyên bố liên quan đến tương lai của chúng tôi. Các yếu tố và giả định quan trọng đó bao gồm, nhưng không chỉ gồm những yếu tố sau: thay đổi điều kiện kinh tế ở bất kỳ thị trường quan trọng nào mà chúng tôi hoạt động, biến động về nhu cầu của khách hàng, thay đổi tỷ giá ngoại tệ, quy tắc và quy định thuế, vi phạm bằng sáng chế hoặc sở hữu trí tuệ khác, sự thay đổi và tiến bộ công nghệ, hành động của các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, v.v...

Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố liên quan đến tương lai nào có trên Trang Web này để phản ánh thông tin mới mà chúng tôi nhận được hoặc các sự kiện xảy ra sau ngày tuyên bố đó xuất hiện lần đầu tiên trên Trang Web này; do đó, một số tuyên bố liên quan đến tương lai có trên Trang Web này có thể đã lỗi thời hoặc có thể đã được thay thế.

Thông tin trên Trang Web này được cung cấp nhằm mục đích thông tin chứ không liên quan đến bất kỳ việc chào bán chứng khoán nào của chúng tôi ở mọi khu vực tài phán và không nên hiểu thông tin trên Trang Web này là đề nghị bán hoặc chào mua bất kỳ chứng khoán nào của chúng tôi. Quý vị nên xem lại bản cáo bạch, bản ghi nhớ thông tư hoặc thông tin chào mời, tham khảo ý kiến của tư vấn viên đầu tư, pháp lý và thuế của quý vị và tiến hành điều tra thẩm định của riêng quý vị, trước khi đầu tư vào bất kỳ chứng khoán nào của chúng tôi.

8.Luật Điều Chỉnh

Thông báo này được chi phối và kiểm soát theo thẩm quyền của pháp luật Nhật Bản.

9.Thắc Mắc

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét nào về những Trang Web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây.

Chia sẻ trang này