เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณต้องการค้นดูต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยอมรับ

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไป

เว็บไซต์นี้ เวิลด์ไวด์เว็บของ Brother https://global.brother/en ให้บริการโดย Brother Industries, Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ("Brother") และอนุญาตให้นำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น เมื่อใช้เว็บไซต์เหล่านี้หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์เหล่านี้ คุณตกลงที่จะยอมตนผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงในการใช้งาน หากคุณไม่ยอมตนผูกพันตามข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ อย่าใช้เว็บไซต์เหล่านี้หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์เหล่านี้
เว็บไซต์เหล่านี้มีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่บริษัทในเครือหรือ Brother เป็นผู้ควบคุม การใช้เว็บไซต์เหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการใช้งานของเว็บไซต์นั้นๆ นอกจากนี้ คุณอาจต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง “ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง”) เมื่อคุณดาวน์โหลดเนื้อหาบางประเภท ซึ่งจะมีผลเหนือสิ่งอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยและในกรณีที่อาจมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น

1.การใช้เนื้อหา

Brother หรือบุคคลภายนอกต่างๆ ที่เป็นผู้อนุญาตสิทธิ์การใช้งาน Brother จะสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (สิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายการออกแบบ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ) ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร โปรแกรม ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว บทความ ภาพร่าง ภาพวาด ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์เหล่านี้ (“ข้อมูล”) ห้ามไม่ให้คุณทำซ้ำ จัดจำหน่าย แก้ไข จัดแสดง แสดง ส่งต่อทางสาธารณะ หรือรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ลอกหรือพัฒนาต่อมาจากข้อมูลใดๆ โดยประการอื่นก็ดี ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบหรือสื่อกลางใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นว่าจะเป็นการเปิดใช้งานข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนตัว รวมถึงสิทธิ์ที่ได้รับตามที่กฎหมายบังคับ

2.ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

แม้ว่า Brother จะพยายามอย่างดีที่สุดในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยบนเว็บไซต์เหล่านี้ Brother จะไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องหรือเหมาะสมในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (และยังไม่รับประกันหรือรับรองว่าข้อมูลใดๆ โดยเฉพาะจะเหมาะสมกับจุดประสงค์ของคุณ หรือข้อมูลนั้นจะปราศจากบั๊กหรือไวรัสคอมพิวเตอร์) Brother จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนบนเว็บไซต์เหล่านี้ Brother จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิด ความสูญเสีย ความเสียหายใดๆ ในทุกรูปแบบและในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัญหาเกี่ยวกับพีซี การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การทำให้ธุรกิจหยุดชะงักลง หรือสำหรับค่าเสียหายใดๆ ก็ตามทั้งค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายที่จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามที่เป็นผลมาจากการใช้งานข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านี้ของคุณ การใช้งานข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์เหล่านี้ หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์เหล่านี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดทราบว่าอาจมีการแก้ไขหรือลบข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงไปยังหรือมาจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Brother และ Brother ไม่รับผิดชอบเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงเหล่านั้น Brother มีลิงก์เหล่านั้นเพื่อความสะดวกสบายของคุณเท่านั้น และการใส่ลิงก์ใดๆ ไว้ในเว็บไซต์ไม่ได้หมายความว่า Brother ส่งเสริมเว็บไซต์นั้นๆ

4.การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Brother เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อเราเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปของเรา เนื่องจากเว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ของบุคคลภายนอก Brother จะไม่รับผิดชอบการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณเข้าหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านั้น

5.การใช้งานคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่เว็บไซต์ถ่ายโอนมายังฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้เว็บไซต์นั้นจดจำได้ว่าคุณเป็นใคร คุกกี้จะบันทึกเพียงส่วนของเว็บไซต์ที่คอมพิวเตอร์ของคุณเยี่ยมชมและและระยะเวลาที่เข้าชมเท่านั้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้สองประเภทดังต่อไปนี้

  • คุกกี้เซสชัน (Session Cookie) - คุกกี้เหล่านี้เป็นเพียงคุกกี้ชั่วคราวที่จะอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะออกจากเว็บไซต์และจะช่วยให้คุณนำข้อมูลไปใช้ได้ทุกหน้าเว็บทั่วทั้งเว็บไซต์โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลซ้ำอีก ข้อมูลทั้งหมดที่ใส่จะถูกลบโดยทันที
  • คุกกี้ที่อยู่ถาวร (Persistent Cookie) - คุกกี้เหล่านี้จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์และข้อมูลจะถูกเก็บไว้สำหรับการใช้งานของคุณในอนาคต

คุณจะถูกขอให้ยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ คุณสามารถทำได้โดยแก้ไขการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ หากคุณต้องการทำเช่นนั้น โปรดดูเมนูความช่วยเหลือในเบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติอินเทอร์แอคทีฟทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้ถ้าปิดการใช้งานคุกกี้

6.เครื่องหมายการค้า

BROTHER ชื่อผลิตภัณฑ์ของ Brother และชื่อบริการต่างๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd. ห้ามใช้งานโลโก้ “brother” โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิ์ โดยทั่วไปแล้ว ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ

โลโก้ "brother":

Brother logo without corporate message Brother logo with corporate message

7.ข้อความเตือนว่าด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงธุรกิจ จุดมุ่งหมาย แผนการ การพยากรณ์ สินทรัพย์ หนี้สิน และโอกาสในอนาคต “ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” สามารถระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “คาดว่า”, “มุ่งหมาย”, “วางแผน”, “เชื่อว่า”, “คาดการณ์”, “ประมาณการ”, “วางแผน”, “คาดหมาย”, “อาจจะ”, “จะ” หรือคำหรือวลีอื่นที่คล้ายๆ กันที่กล่าวถึงอนาคตหรือมีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และการสันนิษฐาน ดังนั้น มีปัจจัยและข้อสันนิษฐานที่สำคัญบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่ได้ระบุไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ปัจจัยและข้อสันนิษฐานที่สำคัญเหล่านั้นรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจในตลาดที่มีความสำคัญใดๆ ที่เราเข้าไปทำธุรกิจ ความผันผวนของความต้องการลูกค้า การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ กฎระเบียบและข้อบังคับด้านภาษี การละเมิดสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเทคโนโลยี การกระทำของคู่แข่งของเรา ฯลฯ

เราจะไม่รับหน้าที่ใดๆ ในการปรับปรุงแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้เพื่อให้ตรงกับข้อมูลใหม่ที่เราได้รับหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ที่ข้อความเหล่านั้นปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก ดังนั้น ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอาจไม่ทันสมัยหรือถูกแทนที่ไปแล้ว

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีให้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูล นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ของเราในเขตอำนาจศาลใดๆ และไม่ควรนับเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ว่าเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอว่าจะซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ของเรา คุณควรตรวจสอบหนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนของผู้ขายแฟรนไชส์ หรือสรุปข้อสนเทศที่เกี่ยวข้อง ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการลงทุน กฎหมาย และภาษี และทำการตรวจสอบอย่างระมัดระวังด้วยตัวเองก่อนลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ของเรา

8.กฎหมายที่ใช้บังคับ

ประกาศนี้อยู่ภายใต้บังคับและการควบคุมแห่งกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

9.ข้อสงสัย

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดติดต่อเราจากที่นี่

แชร์หน้าเว็บนี้