เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณต้องการค้นดูต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยอมรับ

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในเครื่องจักรอุตสาหกรรม|เทคโนโลยีต้นแบบอันหลากหลาย|เรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ของบราเดอร|Brother

02UNIQUE TECHNOLOGY AND EXPANSION

ENERGY
SAVING
เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น ซึ่งจะช่วยลดการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ของบราเดอร์ (เครื่องจักรอุตสาหกรรม) ถูกใช้ในฐานการผลิตที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์สารสนเทศ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ต้องการความเที่ยงตรงสำหรับอากาศยาน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือการลดการใช้พลังงานในฐานการผลิตที่มีเครื่องจักรหลายร้อยตัว SPEEDIO ของบราเดอร์จะช่วยลดการใช้พลังงานในหนึ่งรอบได้ถึงประมาณ 80%* เมื่อเทียบกับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ทั่วไป ซึ่งเป็นประโยชน์กับลูกค้าของเรา อีกทั้งยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในฐานการผลิตได้อีกด้วย

เมื่อเทียบกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้แกนหมุนเบอร์ 40 ที่บริษัทกำหนดไว้, เมื่อใช้งานด้วยโปรแกรมแมชชีนนิ่งที่บริษัทของเราเป็นผู้จัดเตรียม พลังงานที่ใช้จริงจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการแปรรูปและเครื่องมือที่ใช้

“การคืนพลังงาน”: กุญแจสู่ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

“การคืนพลังงาน” คือกุญแจสู่ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกนำไปใช้ในหลากหลายสาขา เช่น รถยนต์ไฟฟ้าและรถไฟ แกนหมุนถือเป็นหัวใจหลักในการแปรรูปด้วยเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ ในระหว่างการแปรรูป แกนหมุนจะเร่งและชะลอความเร็วในการหมุนซ้ำๆ หลายครั้ง แต่ SPEEDIO จะใช้นำพลังงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการชะลอกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่าน “เทคโนโลยีการคืนพลังงาน”

ใช้มอเตอร์ IPM ประสิทธิภาพสูง

มีการใช้มอเตอร์ IPM สำหรับมอเตอร์แกนหมุน เมื่อเทียบกับมอเตอร์เหนี่ยวนำทั่วไปแล้ว มอเตอร์นี้จะสตาร์ทได้ทันทีและมีประสิทธิภาพกว่า เนื่องจากมีมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงซึ่งมีแรงบิดสูงในช่วงการหมุนในรอบความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมช่วยประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานอย่างปั๊มประหยัดพลังงาน ไฟ LED ภายในและการลดการใช้อากาศ ซึ่งช่วยให้ใช้พลังงานน้อยลง

หมดปัญหาเรื่องการทำงานที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองเวลา

บราเดอร์ยังได้พัฒนาอุปกรณ์ NC (อุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยตัวเลข) ขึ้นเองอีกด้วย อุปกรณ์นี้จะช่วยขจัดปัญหาเรื่องการทำงานที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองเวลาในฐานการผลิตทั้งหมด ทำให้ใช้เวลาในการดำเนินงานน้อยลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่จะช่วยประหยัดพลังงานได้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการปิดน้ำหล่อเย็น การปิดไฟที่ตัวเครื่อง และการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติทั้งหมด

SCROLL

ดูเพิ่มเติม

BACK TO LIST
PAGE TOP