Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Tầm nhìn môi trường 2050

Tầm nhìn môi trường 2050

Tầm nhìn của chúng tôi nhận ra được các vấn đề về môi trường mà xã hội đang đối diện như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và phá hủy hệ sinh thái là các rủi ro trong kinh doanh đối với Tập đoàn Brother và tuyên bố rõ ràng cam kết của Tập đoàn Brother đối với việc giải quyết các vấn đề này trong thời gian dài.

Tầm nhìn môi trường 2050 của Tập đoàn Brother

Tầm nhìn môi trường 2050 của Tập đoàn Brother

  • Giảm phát thải CO2
  • Tái chế tài nguyên
  • Bảo tồn đa dạng sinh thái
Giảm phát thải CO2 Giảm phát thải CO2

Giảm phát thải CO2

Đến năm 2050, Tập đoàn Brother sẽ giảm phát thải CO2 một cách tích cực cho toàn bộ chuỗi giá trị trong mọi hoạt động kinh doanh và góp phần tạo nên xã hội không phát thải cacbon mà cộng đồng quốc tế hướng tới để đạt được.

Giảm phát thải CO2
Tái chế tài nguyên Tái chế tài nguyên

Tái chế tài nguyên

Tới năm 2050, Tập đoàn Brother sẽ tối đa hóa hoạt động tái chế tài nguyên để đảm bảo sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và giảm tối đa tác động tới môi trường do rác thải.

Tái chế tài nguyên
Bảo tồn đa dạng sinh thái Bảo tồn đa dạng sinh thái

Bảo tồn đa dạng sinh thái

Tới năm 2050, Tập đoàn Brother sẽ giảm tối đa tác động môi trường của các hoạt động kinh doanh tới hệ sinh thái và tăng cường các hoạt động để phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái để chúng tôi đạt được kết quả tích cực rõ ràng đối với đa dạng sinh thái.

Bảo tồn đa dạng sinh thái

Nội dung bên trên chỉ được trình bày bằng tiếng Anh.

Chia sẻ trang này