Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Các nội dung sau chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh

Thông điệp từ Cấp quản lý

Thông điệp chính

Hướng tới một xã hội bền vững

Tập đoàn Brother vẫn tiếp tục cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng trong giai đoạn lịch sử hơn 100 năm, để đáp ứng với các nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng và xã hội. Sứ mệnh của chúng tôi là liên tục cung cấp “giá trị vượt trội” để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xã hội.
Cộng đồng toàn cầu vẫn vững bước chuyển dịch sang một xã hội không phát thải cacbon thông qua các biện pháp ứng phó khác nhau đối với biến đổi khí hậu. Mọi người vẫn đang nỗ lực hướng tới một xã hội bền vững bằng cách giảm thiểu tác động tới môi trường toàn cầu đồng thời vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế. Các bộ khung quốc tế như Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và Thỏa thuận chung Paris (thỏa thuận quốc tế nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu) đã được thiết lập và Tầm nhìn Đại dương Xanh Osaka* cũng đã được chia sẻ.
Tập đoàn Brother nhận rõ sự bức thiết của các biện pháp đó đối với những vấn đề môi trường toàn cầu cũng như tầm quan trong của việc giải quyết ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đối với sự tăng trưởng bền vững của Tập đoàn.

Tăng cường các hoạt động dựa trên “Tầm nhìn môi trường 2050”

Các hệ thống kinh tế, xã hội và môi trường vẫn đang trải qua những thay đổi sâu rộng. Môi trường xã hội cũng đã và đang thay đổi rõ nét. Để ứng phó với bối cảnh này, Tầm nhìn môi trường 2050 của Tập đoàn Brother đã được hình thành vào tháng 3 năm 2018 để góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như biến đổi khí hậu và tạo nên một xã hội bền vững phù hợp với Chính sách về môi trường của Tập đoàn Brother. Dựa trên tầm nhìn môi trường này, Tập đoàn Brother sẽ tăng cường các hoạt động liên quan đến “giảm phát thải CO2”, “tái chế tài nguyên” và “bảo tồn đa dạng sinh thái”. Cụ thể, đối với việc giảm thiểu phát thải CO2 trong toàn bộ Tập đoàn Brother (Phạm vi 1 & 2), chúng tôi đã tạo ra được các kết quả bền vững, bằng cách tiếp tục các hoạt động tiết kiệm năng lượng và thay đổi vật liệu được sử dụng trong các cơ sở sản xuất ngoài Nhật Bản. Chúng tôi đã đạt được kết quả giảm phát thải 28% so với mục tiêu giảm 30% từ năm TC2015 đến năm TC2050. Tập đoàn Brother sẽ triển khai các sáng kiến mới như tái chế tài nguyên trong chuỗi giá trị bằng cách cải tiến hệ thống và liên tục thúc đẩy các hoạt động.

Cam kết nỗ lực tích cực và không ngừng để đẩy nhanh các hoạt động môi trường

Trong bản Điều lệ Toàn cầu của Tập đoàn Brother, văn bản nền móng cho mọi hoạt động của Tập đoàn Brother, Tập đoàn Brother cam kết góp phần hỗ trợ xã hội đạt được sự phát triển bền vững bằng cách xem xét một cách tích cực và liên tục đến tác động tới môi trường của mọi hoạt động. Với khẩu hiệu “Brother Earth” (Brother vì trái đất), Tập đoàn Brother vẫn đang đẩy nhanh các hoạt động môi trường với các bên liên quan dựa trên thông điệp nhất quán “Hợp tác với các bạn vì một môi trường tốt đẹp hơn”.

Giành niềm tin của công chúng

Tập đoàn Brother cho rằng các vấn đề của khách hàng có thể được giải quyết bằng cách đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định bởi nhãn môi trường tại các quốc gia tương ứng. Về mặt này, Tập đoàn Brother đã không ngừng nỗ lực phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, cho phép chúng tôi giải quyết các vấn đề xã hội cũng như giành được niềm tin của khách hàng.
Tôi tin rằng mỗi nhân viên của Tập đoàn Brother cần nhận rõ yêu cầu của xã hội được phản ánh thông qua nhu cầu của khách hàng và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thông qua công ty, đóng vai trò làm “nhân tố khuếch đại”. Với vai trò là người quản lý, tôi sẽ nỗ lực hết sức để thành công và giành được niềm tin lâu dài của xã hội.

Ichiro Sasaki
Giám đốc đại diện & Chủ tịch
Brother Industries, Ltd.
Tháng 9/2019

  • Tầm nhìn thế giới này được chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh Osaka G20, nhằm ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giảm thêm lượng ô nhiễm bởi rác nhựa dưới biển xuống mức không đến năm 2050.

Phong trào hiện thực hóa xã hội bền vững

Thỏa thuận chung Paris

Thỏa thuận chung Paris

Thỏa thuận hợp tác quốc tế đa phương về Kiểm soát biến đổi khí hậu

Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Mục tiêu phát triển bền vững đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc vào tháng 9/2015

Mục tiêu Đa dạng sinh học Aichi

Mục tiêu Đa dạng sinh học Aichi

Các mục tiêu thế giới đạt được tại Hội thảo lần thứ 10 của các bên liên quan tới Công ước về Đa dạng sinh học

Dựa trên Tầm nhìn môi trường 2050 của Tập đoàn Brother, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động liên quan đến những mục tiêu này và bản thỏa thuận chung.

Nội dung bên trên chỉ được trình bày bằng tiếng Anh.

Chia sẻ trang này