เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณต้องการค้นดูต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยอมรับ

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2050

 วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม 2050

วิสัยทัศน์ของเราเล็งเห็นว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการทำลายระบบนิเวศ เปรียบเสมือนความเสี่ยงทางธุรกิจสำหรับบราเดอร์ กรุ๊ป และได้ระบุคำมั่นสัญญาของบราเดอร์กรุ๊ป ไว้อย่างชัดเจนว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2050 ของบราเดอร์กรุ๊ป

วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2050 ของบราเดอร์กรุ๊ป

  • การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • การรีไซเคิลทรัพยากร
  • การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

บราเดอร์กรุ๊ป จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าในการดำเนินงานทุกๆ ด้านอย่างจริงจังและจะสนับสนุนการสร้างสังคมปลอดมลพิษ (carbon-free society) ตามที่ประชาคมโลกตั้งเป้าหมายไว้ภายในปี 2050

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การรีไซเคิลทรัพยากร การรีไซเคิลทรัพยากร

การรีไซเคิลทรัพยากร

ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปี 2050 บราเดอร์กรุ๊ป จะรีไซเคิลทรัพยากรให้ได้มากที่สุดเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากของเสีย

การรีไซเคิลทรัพยากร
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในปี 2050 บราเดอร์กรุ๊ปจะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานในระบบนิเวศให้เหลือน้อยที่สุด และขยายกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เนื้อหาข้างต้นมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

แชร์หน้าเว็บนี้