เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณต้องการค้นดูต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยอมรับ

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

บราเดอร์กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกระยะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นหลักการชี้นำให้กับกิจกรรมการผลิตของกลุ่มบริษัทของเรา

โครงการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

การพัฒนาและการออกแบบ

การพัฒนาและการออกแบบ

เราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

เราใส่ใจกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล

การผลิต

การผลิต

เราสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001

การบรรจุหีบห่อและโลจิสติกส์

การบรรจุหีบห่อและโลจิสติกส์

เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อลดภาระสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการบรรจุหีบห่อและโลจิสติกส์

การใช้

การใช้

เราสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้งาน

การเก็บรวมรวมและการรีไซเคิล

การเก็บรวมรวมและการรีไซเคิล

เราพยายามปรับปรุงขีดความสามารถในการรีไซเคิลและการนำผลิตภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองกลับมาใช้ใหม่

เนื้อหาข้างต้นมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

บราเดอร์กรุ๊ป เข้าใจดีว่าการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าทางผู้ผลิตได้มีการดำเนินการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศและภูมิภาคที่มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา

ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับทั่วโลก

ทวีปยุโรป

ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel (เยอรมนี)

ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel (เยอรมนี)

เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง (Federal Environmental Agency) สถาบันรับประกันคุณภาพและฉลากผลิตภัณฑ์แห่งเยอรมนี (German Institute for Quality Assurance and Labeling) ฯลฯ

ฉลากสิ่งแวดล้อม Nordic Swan (ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 5 ประเทศ)

ฉลากสิ่งแวดล้อม Nordic Swan (ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 5 ประเทศ)

ฉลากสิ่งแวดล้อมนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการฉลากสิ่งแวดล้อมกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic Ecolabelling Board) และใช้ในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 5 ประเทศ (นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์)

ทวีปอเมริกา

ฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT (ในสหรัฐอเมริกา)

ฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT (ในสหรัฐอเมริกา)

EPEAT เป็นระบบการให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย Green Electronics Council (องค์กรไม่แสวงหากำไร)

โครงการ ENERGY STAR (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา และไต้หวัน)

โครงการ ENERGY STAR (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา และไต้หวัน)

โครงการนี้เป็นโครงการประหยัดพลังงานระดับสากลสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน โดยโลโก้ของ ENERGY STAR จะมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการประหยัดพลังงาน

ญี่ปุ่น

ฉลากสิ่งแวดล้อม Eco Mark (ญี่ปุ่น)

ฉลากสิ่งแวดล้อม Eco Mark (ญี่ปุ่น)

เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยสมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Environment Association) 

โครงการ ENERGY STAR (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา และไต้หวัน)

โครงการ ENERGY STAR (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา และไต้หวัน)

โครงการนี้เป็นโครงการประหยัดพลังงานระดับสากลสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน โดยโลโก้ของ ENERGY STAR จะมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการประหยัดพลังงาน

ฉลากสิ่งแวดล้อม Brother Green Label (ญี่ปุ่น)

ฉลากสิ่งแวดล้อม Brother Green Label (ญี่ปุ่น)

ในเดือนตุลาคม 2001 บริษัทบราเดอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด (BIL) ได้จัดทำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแบบสมัครใจสำหรับผลิตภัณฑ์ และได้จัดทำฉลากสีเขียวของบราเดอร์ (Brother Green Label) เพื่อแสดงให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานการรับรองที่เกี่ยวข้อง

ฉลากสิ่งแวดล้อม EcoLeaf (ญี่ปุ่น)

ฉลากสิ่งแวดล้อม EcoLeaf (ญี่ปุ่น)

ฉลากสิ่งแวดล้อมนี้จะมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยข้อมูลแสดงปริมาณเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมของตน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการและออกโดยองค์กรส่งเสริมการจัดการอย่างยั่งยืนแห่งประเทศญี่ปุ่น (Sustainable Management Promotion Organization of Japan)

ฉลากสิ่งแวดล้อม Carbon Footprint (ญี่ปุ่น)

ฉลากสิ่งแวดล้อม Carbon Footprint (ญี่ปุ่น)

คาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint) เป็นกลไกที่ทำให้สามารถเห็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบไปจนถึงการกำจัดทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ ฉลากสิ่งแวดล้อมนี้ออกโดยองค์กรส่งเสริมการจัดการอย่างยั่งยืนแห่งประเทศญี่ปุ่น (Sustainable Management Promotion Organization of Japan)

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ญี่ปุ่น)

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ญี่ปุ่น)

บริษัทบราเดอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด สนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการติดฉลากสิ่งแวดล้อมของตัวเองลงบนผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ทวีปเอเชีย, โอเชียเนีย

ฉลากสิ่งแวดล้อม China Environmental Labeling Plan (จีน)

ฉลากสิ่งแวดล้อม China Environmental Labeling Plan (จีน)

ฉลากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล (เครื่องหมายห่วงสิบห่วง) ที่ออกโดยศูนย์การรับรองด้านสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจีน (China Environmental United Certification Center) ภายใต้เขตอำนาจแห่งองค์การบริหารปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐ (State Environmental Protection Administration) 

ฉลากสิ่งแวดล้อม Energy Conservation Certification (ฉลากประหยัดพลังงาน) (จีน)

ฉลากสิ่งแวดล้อม Energy Conservation Certification (ฉลากประหยัดพลังงาน) (จีน)

ฉลากสิ่งแวดล้อมนี้มาจากประเทศจีน เป็นฉลากที่บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน

ฉลากสิ่งแวดล้อม Environmental Choice (นิวซีแลนด์)

ฉลากสิ่งแวดล้อม Environmental Choice (นิวซีแลนด์)

รัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์เป็นผู้ริเริ่มนำฉลากสิ่งแวดล้อมนี้มาใช้ ซึ่งเป็นฉลากที่ออกโดย New Zealand Ecolabelling Trust

ฉลากสิ่งแวดล้อม Korea Eco-label (เกาหลีใต้)

ฉลากสิ่งแวดล้อม Korea Eco-label (เกาหลีใต้)

ฉลากสิ่งแวดล้อมนี้ออกโดยสถาบันสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีแห่งเกาหลี (Korea Environment Industry & Technology Institute) ที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (Development of and Support for Environmental Technology Act)

โครงการ ENERGY STAR (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา และไต้หวัน)

โครงการ ENERGY STAR (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา และไต้หวัน)

โครงการนี้เป็นโครงการประหยัดพลังงานระดับสากลสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน โดยโลโก้ของ ENERGY STAR จะมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการประหยัดพลังงาน

ฉลากสิ่งแวดล้อม Green Mark (ไต้หวัน)

ฉลากสิ่งแวดล้อม Green Mark (ไต้หวัน)

ฉลากสิ่งแวดล้อมนี้ถูกนำเข้ามาใช้ในไต้หวันโดยองค์การบริหารปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Administration) และออกโดยมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Environment and Development Foundation)

เนื้อหาข้างต้นมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

แชร์หน้าเว็บนี้