เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณต้องการค้นดูต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยอมรับ

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ความสมดุลของวัสดุ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการสร้างขยะ) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในทุกๆ ด้านของบราเดอร์กรุ๊ป จะได้รับการตรวจติดตามและสรุปผลในเชิงปริมาณเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรและพลังงานในปีงบประมาณ 2018

การใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต233,908 ตัน

ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์หลัก

การใช้พลังงานทั้งหมด การใช้พลังงานทั้งหมดเทียบเท่าน้ำมันดิบ47,983 กิโลลิตร

ปริมาณทรัพยากรพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในศูนย์ดำเนินงานที่กำหนดไว้แต่ละแห่ง

การใช้น้ำ การใช้น้ำ769,704 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมด ณ ศูนย์ดำเนินงานที่กำหนดไว้แต่ละแห่ง

การผลิตและการปล่อยสารในปีงบประมาณ 2018

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน105,677 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ณ ศูนย์ดำเนินงานที่กำหนดไว้แต่ละแห่ง

ปริมาณน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียปริมาณน้ำเสีย672,282 ลูกบาศก์เมตรปริมาณของเสียที่ถูกนำมารีไซเคิล270 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำทั้งหมดที่ไหลออกจากศูนย์ดำเนินงานเป้าหมายแต่ละแห่งและปริมาตรที่นำมารีไซเคิล

ปริมาณของเสีย ปริมาณของเสียของเสียที่เกี่ยวข้องกับการผลิต14,168 ตันปริมาณที่นำกลับมารีไซเคิล12,113 ตัน

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ณ ศูนย์ดำเนินงานเป้าหมาย

ขอบเขตของผลรวมเกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยตรง

เนื้อหาข้างต้นมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

แชร์หน้าเว็บนี้