เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณต้องการค้นดูต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยอมรับ

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

เราไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่เราจะปฏิบัติงานในทุกๆ ด้านด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบอย่างแรงกล้าเพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ข้อกำหนด RoHS ข้อกำหนด RoHS

การปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS ในแต่ละประเทศและภูมิภาค

เราปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS ในแต่ละประเทศและภูมิภาคซึ่งห้ามมิให้ใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยถือเป็นหลักการพื้นฐานของเรา

กฎระเบียบ REACH กฎระเบียบ REACH

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ REACH (สหภาพยุโรป)

เราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน การประเมินผล การอนุญาต และการจำกัดสารเคมีในยุโรป

การประหยัดพลังงาน การประหยัดพลังงาน

การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในแต่ละประเทศและภูมิภาค

เราปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทันทีที่กฎข้อบังคับมีผลบังคับใช้ เช่น มาตรฐานการประหยัดพลังงานที่กำหนดขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกหมวดในทุกประเทศและทุกภูมิภาค

กฎระเบียบ WEEE กฎระเบียบ WEEE

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ WEEE

เราปฏิบัติตามกฎระเบียบ WEEE เพื่อส่งเสริม 3R คือ การนำชิ้นส่วน/วัสดุกลับคืน (Recovery) การรีไซเคิล (Recycle) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และเก็บรวบรวมเศษเหลือทิ้งของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ECMA-370 ECMA-370

บราเดอร์เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามการสำแดงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECMA-370)

เราจัดทำ TED สำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบออลอินวัน เครื่องพิมพ์ฉลากและเครื่องสแกน

เนื้อหาข้างต้นมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

แชร์หน้าเว็บนี้