เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณต้องการค้นดูต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยอมรับ

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

บราเดอร์มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่าย

วิสัยทัศน์การดำเนินงานระยะกลางและระยะยาว หรือ
Mid- to Long-Term Corporate Vision (GV21)

ในฐานะองค์กรระดับโลก บราเดอร์กรุ๊ปให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นลำดับแรกในทุกๆด้าน จากแนวความคิดนี้ บราเดอร์กรุ๊ปตั้งเป้าหมายสามข้อภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร “Global Vision 21" โดยมุ่งไปที่การเจริญเติบโตของบริษัทและเป็นการริเริ่มการประยุกต์ใช้การบริหารทรัพยากรในวงกว้างเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

3 เป้าหมายหลักของ Global Vision 21

เพื่อการก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง

การทำธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น การพัฒนาธุรกิจไม่ใช่เพียงการขยายกิจการเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยเช่นกัน บราเดอร์มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา รวมถึงความสามารถในการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ ๆ บราเดอร์ได้สร้างผลกำไรมหาศาล รวมถึงสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

เพื่อเป็นผู้ผลิตระดับโลกด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับเอกสิทธิ์เฉพาะที่โดดเด่น

บราเดอร์มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น โดยมีจุดยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหลักของเรานั้นได้รับการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เพื่อรวมเอาคำขวัญ "อยู่เคียงข้าง" ของบราเดอร์เข้าไว้ในวัฒนธรรมตลอดทั้งองค์กร

บราเดอร์มีความตั้งใจที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ กับการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการ เช่น การวางแผนการผลิต การพัฒนา การออกแบบ การผลิตสินค้า การวางขายสินค้าและบริการ เป้าหมายของเรา คือ การสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าทุกคนของบราเดอร์

กลยุทธ์การดำเนินงานระยะกลาง หรือ "CS B2021"

บราเดอร์กรุ๊ปได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานระยะกลางเพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุ Global Vision 21
บราเดอร์กรุ๊ปเชื่อว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเชิงลึก ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้น ภายใต้ CS B2021 ในธีม "TOWARDS THE NEXT LEVEL" บราเดอร์กรุ๊ปจะปรับเปลี่ยนโดยเน้นที่การจัดการระดับสูงในสี่สาขาต่อไปนี้เพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงสำหรับการเติบโตในอนาคต

  1. การพิมพ์-เป็นที่หนึ่งในธุรกิจ
  2. เครื่องจักร/FA-เร่งการเติบโต
  3. การพิมพ์เชิงอุตสาหกรรม-พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโต
  4. สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มความได้เปรียบด้านความเร็ว/ต้นทุน

รายละเอียดที่เกี่ยวกับ กลยุทธ์การดำเนินงานระยะกลาง หรือ "CS B2021"

วิสัยทัศน์ใหม่ของบราเดอร์ กรุ๊ป “At your side 2030” นับจากเดือนเมษายน ปี 2022 เป็นต้นไป

วิสัยทัศน์ใหม่ของบราเดอร์ กรุ๊ป “At your side 2030” จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2022
กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

วิสัยทัศน์ใหม่ของบราเดอร์ กรุ๊ป “At your side 2030”

เนื้อหาลำดับต่อไปเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

PDFThe Brother Group Vision “At your side 2030” News Release PDFVision “At your side 2030” Explanatory Presentation

แชร์หน้าเว็บนี้