เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณต้องการค้นดูต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยอมรับ

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

บราเดอร์มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่าย

วิสัยทัศน์การดำเนินงานระยะกลางและระยะยาว หรือ
Mid- to Long-Term Corporate Vision (GV21)

ในฐานะองค์กรระดับโลก บราเดอร์กรุ๊ปให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นลำดับแรกในทุกๆด้าน จากแนวความคิดนี้ บราเดอร์กรุ๊ปตั้งเป้าหมายสามข้อภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร “Global Vision 21" โดยมุ่งไปที่การเจริญเติบโตของบริษัทและเป็นการริเริ่มการประยุกต์ใช้การบริหารทรัพยากรในวงกว้างเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

3 เป้าหมายหลักของ Global Vision 21

เพื่อการก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง

การทำธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น การพัฒนาธุรกิจไม่ใช่เพียงการขยายกิจการเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยเช่นกัน บราเดอร์มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา รวมถึงความสามารถในการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ ๆ บราเดอร์ได้สร้างผลกำไรมหาศาล รวมถึงสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

เพื่อเป็นผู้ผลิตระดับโลกด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับเอกสิทธิ์เฉพาะที่โดดเด่น

บราเดอร์มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น โดยมีจุดยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหลักของเรานั้นได้รับการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เพื่อรวมเอาคำขวัญ "อยู่เคียงข้าง" ของบราเดอร์เข้าไว้ในวัฒนธรรมตลอดทั้งองค์กร

บราเดอร์มีความตั้งใจที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ กับการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการ เช่น การวางแผนการผลิต การพัฒนา การออกแบบ การผลิตสินค้า การวางขายสินค้าและบริการ เป้าหมายของเรา คือ การสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าทุกคนของบราเดอร์

กลยุทธ์การดำเนินงานระยะกลาง หรือ "CS B2021"

บราเดอร์กรุ๊ปได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานระยะกลางเพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุ Global Vision 21
บราเดอร์กรุ๊ปเชื่อว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเชิงลึก ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้น ภายใต้ CS B2021 ในธีม "TOWARDS THE NEXT LEVEL" บราเดอร์กรุ๊ปจะปรับเปลี่ยนโดยเน้นที่การจัดการระดับสูงในสี่สาขาต่อไปนี้เพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงสำหรับการเติบโตในอนาคต

  1. การพิมพ์-เป็นที่หนึ่งในธุรกิจ
  2. เครื่องจักร/FA-เร่งการเติบโต
  3. การพิมพ์เชิงอุตสาหกรรม-พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโต
  4. สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มความได้เปรียบด้านความเร็ว/ต้นทุน

รายละเอียดที่เกี่ยวกับ กลยุทธ์การดำเนินงานระยะกลาง หรือ "CS B2021"

แชร์หน้าเว็บนี้