เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณต้องการค้นดูต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยอมรับ

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์มูลค่า

กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์มูลค่า

ระบบการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของบราเดอร์ และการบริหารทรัพยากรมากมาย เช่น การพัฒนาสินค้า การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถ โครงสร้างระดับสากล ความยืดหยุ่น และความร่วมมือกับกับหุ้นส่วนทางการค้า ทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนการผลิตของบราเดอร์

การพัฒนาสินค้า

บราเดอร์นำความคิดเห็นของลูกค้ามาเป็นจุดเริ่มต้นในการวิจัยและพัฒนาสินค้าเพื่อที่จะผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ห่วงโซ่ที่มีความสมดุลกัน: ขั้นตอนการสร้างมูลค่า

ห่วงโซ่ที่มีความสมดุลกัน: ขั้นตอนการสร้างมูลค่า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สินค้าเพื่อธุรกิจของเรา แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อที่จะได้รู้ความต้องการของลูกค้า

การพัฒนาสินค้าโดยการทำงานเป็นกลุ่ม

การพัฒนาสินค้าโดยการทำงานเป็นกลุ่ม

เพื่อให้เข้าใจความต้องการเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าของลูกค้า บริษัทในเครือและหน่วยงานต่างๆของบริษัทได้ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะวิเคราะห์สินค้าที่กำลังจะจัดจำหน่าย หรือจำหน่ายไปแล้วเพื่อให้สินค้าตอบสนองได้ตรงจุดที่ลูกค้าต้องการ โดยเราได้กำหนดการพัฒนาสินค้าเป็นหน่วยย่อยพิเศษเพื่อทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

ความสามารถด้านเทคโนโลยี

บราเดอร์พัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเทคโนโลยีของบราเดอร

แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเทคโนโลยีของบราเดอร์

การใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางของเราเพื่อผลิตสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้า ถือเป็นความสามารถทางเทคโนโลยีที่แท้จริงของ Brother Group และเราสร้างมูลค่าเหล่านี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าอยู่เสมอ

มุ่งมั่นอย่างเป็นพิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

มุ่งมั่นอย่างเป็นพิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

จักรเย็บผ้าระบบคอมพิวเตอร์จากบราเดอร์นั้น มีระบบเย็บที่ช่วยสร้างงานเย็บคุณภาพสูง พร้อมนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านงานเย็บ ทำได้เฉกเช่นมืออาชีพ

การพัฒนาขีดความสามารถ

บราเดอร์เคารพในความหลากหลายของพนักงานทุกคน และมีความตั้งใจที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ระดับสากลเพื่อนำไปสู่การคืนคุณค่าสู่สังคมในอีกระดับ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จทางการงาน

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จทางการงาน

จากเป้าหมายในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนับสนุนให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จในการงาน บราเดอร์ได้มีการจัดตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า "Team Ajisai"และด้วยวิธีการทำงานของทีมงานนี้ บราเดอร์ได้มีการจัดการทำงานแบบออนไลน์และมีการจัดบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

การจัดฝึกอบรมตามความต้องการของคนในพื้นที่

การจัดฝึกอบรมตามความต้องการของคนในพื้นที่

ตามฐานการผลิตในเอเชีย บราเดอร์ได้มีให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแก่พนักงานที่มีความสามารถ ได้มีการดำเนินการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อการพัฒนาความสามารถในระยะยาว เช่น การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งการบริหารโดยการฝึกอบรม

โครงสร้างระดับสากล

บราเดอร์ทำธุรกิจร่วมกันอย่างเข้มแข็งกับทีมจากต่างประเทศ

การสนับสนุนตลาดดิจิทัล

การสนับสนุนตลาดดิจิทัล

ในการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล บราเดอร์ได้แสดงให้เห็นว่ามีการกำหนดยุทธศาสตร์ระดับสากลในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสนับสนุนการตลาดแบบดิจิทัลในระดับสากล

ยุทธศาสตร์การผลิตระดับสากล

ยุทธศาสตร์การผลิตระดับสากล

บราเดอร์ได้ขยายธุรกิจโดยการจัดตั้งและควบรวมโรงงานใหม่ในประเทศต่าง ๆ เช่น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ธุรกิจแต่อย่างประเภทมีฐานการผลิตหลายแห่ง เพื่อลดความเสี่ยงและต้นทุน

ความยืดหยุ่น /
ความร่วมมือกับหุ้นส่วนธุรกิจ

บราเดอร์ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงในตลาด

การพัฒนาความยืดหยุ่นและความร่วมมือโดยการทำงานกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

การพัฒนาความยืดหยุ่นและความร่วมมือโดยการทำงานกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บราเดอร์ได้ประยุกต์เทคโนโลยี ความรู้ เส้นทางการค้า และร่วมมือทางธุรกิจกับหุ้นส่วนในประเภทต่าง ๆอย่างเหมาะสมเพื่อหาทางรับมือที่ยืดหยุ่นกับธุรกิจสาขาใหม่

การพัฒนาตลาดใหม่ด้วยบริษัทจัดจำหน่ายสาขาย่อย

การพัฒนาตลาดใหม่ด้วยบริษัทจัดจำหน่ายสาขาย่อย

ลูกค้าของบราเดอร์มีความหลากหลาย ทำให้ความต้องการมีมากมายและครอบคลุมหลายประเภทของธุรกิจ ฝ่ายสถิติของบราเดอร์ร่วมมือกับพนักงานของบริษัทจัดจำหน่ายสาขาย่อยเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า และด้วยระบบนี้ทำให้เราสามารถหาทางออกที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

แชร์หน้าเว็บนี้