Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Các nội dung sau chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh

Quay lại Mục lục

2002Máy in di động đổi mới trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau

Scroll

Các thiết bị di động như máy tính cá nhân, PDA (Trợ lý kỹ thuật số cá nhân) và các thiết bị khác được sử dụng trong những năm 2000. Máy in A7 "MW-100", phát hành năm 2002, được sử dụng trong kinh doanh cùng với các thiết bị di động do tính di động của nó. Không chỉ có thể xuất nội dung ra khỏi nhà, mà nó còn được cài đặt trong các công ty đường sắt châu Âu, trong hệ thống phát hành và kiểm tra vé bên trong xe lửa.

Chia sẻ trang này