Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Các nội dung sau chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh

Quay lại Mục lục

1992"JOYSOUND" một hệ thống karaoke trực tuyến
sử dụng ISDN lần đầu tiên trong ngành công nghiệp

Scroll

"JOYSOUND", một hệ thống karaoke trực tuyến được phát hành vào năm 1992, phân phối các bài hát mới nhanh hơn và có nhiều lựa chọn bài hát hơn so với các đĩa laser. Đó là một thành công lớn trong giới trẻ, vì những bài hát mới có trong danh sách từ một tuần đến hai tuần sau khi phát hành. Hệ thống này, mà chúng ta đều quen thuộc ngày nay, được phát triển vào năm 1986 dựa trên hệ thống "TAKERU", một hệ thống được sử dụng cho các máy bán hàng tự động bán phần mềm máy tính.

Máy bán tự động với phần mềm máy tính "TAKERU" (1986)

Chia sẻ trang này