Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Các nội dung sau chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh

Quay lại Mục lục

1985Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp máy móc công nghiệp
kể từ khi phát hành Trung tâm Khai thác CNC

Scroll

Máy công cụ như máy tiện kích thước nhỏ cho sử dụng học tập, máy khai thác, và máy giặt siêu âm trở thành hàng hóa phố biến sau những năm 1960. Nó đã được thực hiện bởi công nghệ và một niềm tin kiên định rằng "Chúng tôi làm cho các máy tạo ra sản phẩm", được kế thừa từ ngày công ty được thành lập.
Năm 1985, TC-211, một trung tâm khai thác CNC cho phép sản xuất tự động bằng máy tính, đã được phát hành, và từ đó kinh doanh máy móc công nghiệp dần trở thành kinh doanh cốt lõi của Brother.

"School Race", một máy tiện kích thước nhỏ để sử dụng học tập

"High Tap", máy khai thác

Máy giặt sóng âm

Chia sẻ trang này