Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Quay lại Mục lục

1976/1980Máy may và máy chữ trở thành đa chức năng nhờ điện tử hóa

Scroll

Trong những năm 1970, một cuộc cách mạng công nghệ đã được thực hiện cho toàn bộ thị trường hàng hóa công nghiệp, và việc điện tử hoá các sản phẩm như máy may và máy chữ đã được lên kế hoạch. Máy may điện đầu tiên "Compal DX" được phát hành năm 1976, và vào năm 1980, một máy đánh chữ văn phòng điện, EM-1, được phát hành. Ngoài ra, từ cuối những năm 1960 đến thập niên 1980, máy tính được sản xuất và bán cả trong nước và quốc tế.

Danh mục máy tính từ những năm 1970 (Nhật Bản)

Chia sẻ trang này