Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Các nội dung sau chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh

Quay lại Mục lục

1954Các sản phẩm dùng trong gia đình,
được sản xuất bằng cách áp dụng công nghệ từ máy may

Scroll

Trong những năm 1950, các sản phẩm khác nhau được sản xuất bằng công nghệ được phát triển trong quá trình sản xuất máy may. Bắt đầu từ máy dệt kim tại nhà và mở rộng đến máy giặt và quạt điện được sản xuất bằng cách áp dụng công nghệ động cơ từ máy may, thương hiệu Brother đã tạo ra nhiều sản phẩm hơn cho việc sử dụng tại nhà.
Với những thành tựu như phát minh Darling, một chiếc xe máy 80cc, vào năm 1956, và việc bán chiếc xe máy này trên cơ sở thử nghiệm bắt đầu từ năm 1957, Brother đã phát minh ra sản phẩm bằng cách nắm bắt động lượng của thời gian thay đổi.

Xe máy Darling (1956)

Chia sẻ trang này