Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Các nội dung sau chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh

Quay lại Mục lục

1988Phát triển máy in nhãn bằng cách thách thức
các giới hạn của công nghệ hiện tại và tư duy thông thường

Scroll

Máy in nhãn đầu tiên được phát hành năm 1988 cho thị trường nội địa, là một sản phẩm chưa từng có, cho phép in văn bản lên băng. Sản phẩm này, "P-touch", đã được phát hành tại Hoa Kỳ vào năm 1989. Cho đến thời điểm này, chỉ có hai sản phẩm thuộc loại này là chữ viết nhanh và ghi băng. Sản phẩm này có khả năng ghi nhãn cho tất cả mọi người.

Chia sẻ trang này