Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Các nội dung sau chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh

Quay lại Mục lục

1932Máy khâu may thẳng đầu tiên của Brother để sử dụng tại nhà

Scroll

Sản xuất hàng loạt các móc đưa đón, một thành phần thiết yếu của máy may, là thách thức lớn ngay cả với việc áp dụng tất cả các công nghệ trong nước có sẵn trong những năm 1930. Các anh em Yasui đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt móc treo bởi chính bàn tay của họ vào năm 1932 lần đầu tiên tại Nhật Bản, bằng cách tạo ra các thiết bị máy móc để sản xuất móc đưa đón. Trong cùng năm đó, mục tiêu của họ về sản xuất máy may trong nước đã đạt được với sự ra đời của máy may gia đình đầu tiên.

Móc đưa đón

Chia sẻ trang này