Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Các nội dung sau chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh

Quay lại Mục lục

1924Nguồn gốc của Brother Industries, Ltd: "Yasui Sewing Machine Co."

Scroll

Yasui Kanekichi, cha của Yasui Masayoshi và Jitsuichi (những người sáng lập của Brother Industries, Ltd.) thành lập một doanh nghiệp sửa chữa máy may vào năm 1908, được gọi là "Yasui Sewing Machine Co.".
Sau đó, Masayoshi đã tiếp quản công việc kinh doanh và sản xuất máy thủy lực để sản xuất mũ rơm, là bước đầu tiên hướng tới mục đích của ông là khởi động ngành công nghiệp máy may. Chất lượng sản phẩm được các nhà sản xuất mũ rơm đánh giá cao.

Anh em Yasui Masayoshi (phải) và Jitsuichi (trái) , những người sáng lập của Brother Industries, Ltd.

Chia sẻ trang này