Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Các nội dung sau chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh

Tuân thủ quy định

Tuân thủ Luật pháp và Quy định

Chúng tôi sẽ không chỉ giới hạn các hoạt động của mình trong việc tuân thủ luật pháp và quy định tại mọi quốc gia nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh mà chúng tôi cũng sẽ hành động với tinh thần trách nhiệm cao để ngăn ngừa ô nhiễm và giảm thiểu tác động tới môi trường.

Tuân thủ Luật pháp và Quy định

Chỉ thị RoHS Chỉ thị
RoHS

Tuân thủ Chỉ thị RoHS tại mỗi quốc gia và khu vực

Chúng tôi tuân thủ Chỉ thị RoHS tại mỗi quốc gia và khu vực nơi, về cơ bản, cấm sử dụng nguyên liệu nguy hiểm trong thiết bị điện và điện tử.

Quy định REACH Quy định REACH

Tuân thủ Quy định REACH (tại Châu Âu)

Chúng tôi tuân thủ các quy định liên quan đến đăng ký, đánh giá, phê chuẩn và giới hạn hóa chất ở Châu Âu.

Tiết kiệm năng lượng Tiết kiệm
năng lượng

Tuân thủ các quy định về tiết kiệm năng lượng tại mỗi quốc gia và khu vực

Chúng tôi tuân thủ ngay các quy định như tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng quy định cho mỗi danh mục sản phẩm tại mọi quốc gia và khu vực.

Chỉ thị WEEE Chỉ thị
WEEE

Tuân thủ Chỉ thị WEEE

Chúng tôi tuân thủ Chỉ thị WEEE để thúc đẩy 3R (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế) và thu gom thiết bị điện và điện tử.

ECMA-370 ECMA-370

Brother công bố thông tin sản phẩm theo Tuyên bố phù hợp với môi trường (ECMA-370)

Chúng tôi cung cấp TED (Dữ liệu về công nghệ và môi trường) liên quan đến Máy in, Máy đa năng, Máy in nhãn và Máy quét.

Nội dung bên trên chỉ được trình bày bằng tiếng Anh.

Chia sẻ trang này